Năm 2020: Nhà máy JinYongLi Việt Nam

Khảo sát địa chất công trìnhNhà máy JinYongLi Việt Nam

Địa điểm KCN Vân Trung II, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-jin-joung