Năm 2018: Nhà máy nhựa Zion

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy nhựa Zion

Địa điểm tại Số 12, Đường 10, Khu Công Nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018