Năm 2020: Nhà máy Samse 2

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy Samse 2

Địa điểm: Lô CN5, cụm công nghiệp Cầu Yên, P. Ninh Phong, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình

Thời gian thực hiện: năm 2020

khao-sat-dia-chat-dan-dung