Năm 2020: Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tú Anh

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tú Anh

Địa điểm: Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-tu-anh