Năm 2018: Nhà máy sản xuất công nghiệp Thép TVL

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất công nghiệp Thép TVL

Địa điểm: thôn Bùi Dâu, xã Cẩm Xá, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2018