Năm 2019: Nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo tiêu chuẩn GPM-WHO

Khảo sát địa chất: Nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo tiêu chuẩn GPM-WHO

Địa điểm tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2019