Năm 2016: Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp phụ trợ

Khảo sát địa chất: Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp phụ trợ

Địa điểm: Lô E5, Cụm CN Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2016