Năm 2016: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tự động UJU Vina Giai đoạn 2

Khảo sát địa chất: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tự động UJU Vina Giai đoạn 2

Địa điểm tại Khu công nghiệp Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2016