Năm 2019: Nhà máy sản xuất quạt tản nhiệt

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất quạt tản nhiệt (AX Fan Hải Dương)

Địa điểm Lô 11, Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2019

khoan-khao-sat-nha-may-axfan.. khoan-khao-sat-nha-may-axfan