Năm 2018: Nhà máy sản xuất sơn

Khảo sát địa chất: Nhà máy sản xuất sơn

Địa điểm tại Lô TTCN-2 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2018