Năm 2016: Xây nhà máy SMC Bắc Ninh

Khoan khảo sát địa chất: Xây nhà máy SMC Bắc Ninh

Địa điểm: Lô 105/106A/113B/114 Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2016