Năm 2019: Nhà máy Suminoe Việt Nam

Khảo sát địa chất: Nhà máy Suminoe Việt Nam

Địa điểm: tại Khu công nghiệp Đồng Văn III, Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019