Năm 2019: Nhà máy thủ công mỹ nghệ Hồng Lợi

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy thủ công mỹ nghệ Hồng Lợi

Địa điểm Khu công nghiệp Vsip Nghệ An, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Thời gian thực hiện: năm 2019

khao-sat-dia-chat-nha-may-Hong-Loi. khao-sat-dia-chat-nha-may-Hong-Loi