Năm 2016: Nhà máy Toyo Electric Control

Khảo sát địa chất:Nhà máy Toyo Electric Control

Địa điểm: Lô CN10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2016