Năm 2020: Nhà máy Valuetronics

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy Valuetronics

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long III, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2020

khao sat dia chat nha may valuestronic