Năm 2016: Nhà ở bán trú + các hạng mục phụ trợ Công trình Trường PTDTBT Trung học cơ sở Lê Văn Tám

Khảo sát địa chất: Nhà ở bán trú + các hạng mục phụ trợ Công trình Trường PTDTBT Trung học cơ sở Lê Văn Tám,

Địa điểm: Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Thời gian thực hiện: năm 2016