Năm 2018: Nhà xưởng cho thuê

Khảo sát địa chất: Nhà xưởng cho thuê

Địa điểm tại Lô VI.3, KCN Thuận Thành 3(Khai Sơn), xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017