Khảo sát Quốc lộ 3 mới

Dự án: Quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ liên quan, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 (PMU2)

Hạng mục : Trạm dịch vụ và trạm quản lý điều hành giao thông

khao-sat-dia-chat-quoc-lo-3

Thi công khoan khảo sát tại quốc lộ 3 mới

 

Khối lượng công tác khảo sát hiện trường khoan khảo sát địa chất

Bảng 2.1.5: Khối lượng khảo sát hiện trường

TT Lỗ khoan Khối lượng khoan (m) Lấy mẫu (mẫu) Thí nghiệm SPT (điểm)
C.sâu I-III IV-VI UD D I-III IV-VI
1 BH01 12.30 12.30 0 04 0 06 0
2 BH02 10.25 10.25 0 05 0 04 0
3 BH03 7.10 7.10 0 04 0 01 0
4 BH04 9.25 9.25 0 04 0 03 0
5 BH05 14.26 14.26 0 04 0 08 0
6 BH06 12.30 12.30 0 04 0 06 0
Tổng cộng 65.46 65.46 0 25 0 28 0

Năm thực hiện: tháng 3 năm 2015

Thời gian thi công hoàn thành gói thầu: 10 ngày

Xem thêm: Địa chất công trình