Năm 2018: Sev Retrofit

Khảo sát địa chất công trình: Sev Retrofit

Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018