Năm 2018: Snd Hanoi Project

Khảo sát địa chất dự án: Snd Hanoi Project

Địa điểm: Lô H5-CC1 khu đô thị Tây Hồ Tây, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018