Năm 2020: Syncmold Enterprise Vietnam CO.,LTD

Khảo sát địa chất công trình: Syncmold Enterprise Vietnam CO.,LTD

Địa điểm Lô CN11, KCN Đồng Văn IV, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-syndm