Năm 2018: Trạm xử lý nước thải 2x5500m3/ ngày đêm

Khảo sát địa chất: Trạm xử lý nước thải 2x5500m3/ ngày đêm

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long I, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018