Năm 2019: Trụ sở công ty TNHH MTV PT Hải Phòng

Khảo sát địa chất công trình: Trụ sở công ty TNHH MTV PT Hải Phòng

Địa điểm tại Số 133, đường số 16, Vsip Hải Phòng, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019