Năm 2019: Văn phòng giai đoạn 2 công ty TNHH Điện tử Annex

Khảo sát địa chất công trình: Văn phòng giai đoạn 2 công ty TNHH Điện tử Annex

Địa điểm Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019