Năm 2016: xây dựng bệnh viên đa khoa quốc tế Thu Cúc giai đoạn II

Khảo sát địa chất: xây dựng bệnh viên đa khoa quốc tế Thu Cúc giai đoạn II

Địa điểm 286 – Thụy Khuê – phường Bưởi – quận Tây Hồ – TP.Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2016