Năm 2019: Xây dựng nhà máy DUNAM CHEMISTRY VINA

Khảo sát địa chất công trình: Xây dựng nhà máy DUNAM CHEMISTRY VINA

ở địa điểm Lô N2-1, KCN Tràng Duệ, Huyện An Dương, Tỉnh Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2019