Năm 2018: Xây dựng nhà máy gia công, chế tạo cơ khí chính xác, gia công và lắp ráp máy tự động

Khảo sát địa chất công trình: Xây dựng nhà máy gia công, chế tạo cơ khí chính xác, gia công và lắp ráp máy tự động

Địa điểm: Lô CN2 – Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2018