Năm 2018: Xây dựng nhà máy sản xuất quạt thông gió, ống gió, cửa gió, van gió Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện Loa Thành

Khảo sát địa chất công trình: Xây dựng nhà máy sản xuất quạt thông gió, ống gió, cửa gió, van gió Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện Loa Thành

Địa điểm: Lô P, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2018