Năm 2017: Xây dựng nhà xưởng

Khảo sát địa chất: Xây dựng nhà xưởng

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2017