Năm 2018: Xây dựng xưởng in, sản xuất bao bì các mặt hàng về giấy

Khảo sát địa chất công trình: Xây dựng xưởng in, sản xuất bao bì các mặt hàng về giấy

Địa điểm Tại ô quy hoạch B3-4/CN5 phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2018