Khoan giếng cho Nhà máy Nhôm Việt Pháp Shal

Thi Công khoan giếng cho Nhà máy Nhôm Việt Pháp Shal 

Địa điểm: Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2016

do-dia-vat-ly-khoan-gieng2

Đo địa vật lý xác định vị trí triển vọng có nước

do-dia-vat-ly-khoan-gieng3

 

do-dia-vat-ly-khoan-gieng
Đo địa vật lý điện trong một ngày mưu