Năm 2015: Xây dựng Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Niên Tỉnh Hưng Yên

Khoan khảo sát địa chất: Xây dựng Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Niên Tỉnh Hưng Yên,

Địa điểm: Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2015