Năm 2018: DMC Plaza

Khoan kiểm tra hang kart công trình: DMC Plaza

Địa điểm tại Cột 8, KĐT Lán Bè, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2018