Năm 2015: dự án xây dựng văn phòng giới thiệu và bán sản phẩm

Khoan khảo sát địa chất dự án: Xây dựng văn phòng giới thiệu và bán sản phẩm,

Địa điểm: Lô GD4-6, GD4-7 Cụm Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thời gian: năm 2015