Năm 2015: Kho hàng công ty CP Thiết Bị Điện Nano-Phước Thạnh

Khoan khảo sát địa chất dự án: Kho hàng công ty CP Thiết Bị Điện Nano-Phước Thạnh

địa điểm: Lô 135, Số 23 Đường số 3, KCN Đô thị và Dịch Vụ Vsip Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2015