Năm 2015: Nhà máy chế biến đá sẻ SANJI

Khoan khảo sát địa chất: nhà máy chế biến đá sẻ SANJI

Địa điểm: Xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thời gian thực hiện: năm 2015