Năm 2015: Nhà máy chế biến gỗ hoàn cầu hòa bình

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy chế biến gỗ hoàn cầu hòa bình

Địa điểm: Thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện: năm 2015