Năm 2015: Nhà máy CMISTONE VIỆT NAM

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy CMISTONE VIỆT NAM

Địa điểm: Cụm CN Nghĩa Long – Nghĩa Đàn – Nghệ An

Thời gian thực hiện: năm 2015