Năm 2015: Nhà máy thức ăn chăn nuôi

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy thức ăn chăn nuôi,

Địa điểm: Thôn Phúc Xá, xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2015