Năm 2015: Nhà tập Golf – Khu sinh thái Sông Hồng

Khoan khảo sát địa chất: Nhà tập Golf – Khu sinh thái Sông Hồng

Địa điểm: Đường Bạch Đằng  – TP. Hưng Yên- tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2015