Năm 2015: Trụ Sở văn phòng làm việc Công ty CP Dược Phẩm OPC

Khoan khảo sát địa chất: Trụ Sở văn phòng làm việc Công ty CP Dược Phẩm OPC chi nhánh Hà Nội,

Địa điểm: Tổ 5- Phường La Khê- Quận Hà Đông- Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2015