Năm 2015: Xưởng may Công ty TNHH Nam Thăng Long

Khoan khảo sát địa chất: Xưởng may Công ty TNHH Nam Thăng Long

Địa điểm: Cụm TTCN Nhật Tân, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2015