Năm 2016: Nhà máy mới của Công ty TNHH Sản xuất Bando (Việt Nam)

Khảo sát địa chất: Nhà máy mới của Công ty TNHH Sản xuất Bando (Việt Nam)

Địa điểm: Lô M6, Khu công nghiệp Thăng long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2016