Năm 2016: Xây dựng Nhà máy sản xuất Bao Bì Tự Hủy, Túi Chân Không và Biển quảng cáo tấm lớn

Khoan khảo sát địa chất: Xây dựng Nhà máy sản xuất Bao Bì Tự Hủy, Túi Chân Không và Biển quảng cáo tấm lớn

Địa điểm tại Thôn Trấn Đông, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2016