Năm 2017: Cầu Cạn Km41+646,62 thuộc gói thầu Xây lắp số 2

Khoan kiểm tra hang Kart: Công trình: Cầu Cạn Km41+646,62 thuộc gói thầu Xây lắp số 2

Địa điểm: Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2017