Năm 2017: Công trình: Xây dựng nhà xưởng

Khảo sát địa chất: Công trình: Xây dựng nhà xưởng

Địa điểm: Khu Công nghiệp Đồng văn 4- Xã Đại Cương – Huyện Kim Bảng- Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2017