Năm 2017: Công ty TNHH HS Việt Nam

Khảo sát địa chất Công trình: Công ty TNHH HS Việt Nam

Địa điểm KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện: năm 2017