Năm 2017: Dự án sản xuất, gia công bề mặt nhựa, băng keo dán phục vụ sản xuất màn hình điện thoại di động; sản xuất gia công các loại băng, phim, xốp có tác dụng để lót, đệm cách điện, chống thấm, giảm chấn, bảo vệ màn hình và các phụ kiện khác dùng cho xe ô tô, điện thoại di động và các thiết bị điện tử

Khảo sát địa chất: Công trình: Dự án sản xuất, gia công bề mặt nhựa, băng keo dán phục vụ sản xuất màn hình điện thoại di động; sản xuất gia công các loại băng, phim, xốp có tác dụng để lót, đệm cách điện, chống thấm, giảm chấn, bảo vệ màn hình và các phụ kiện khác dùng cho xe ô tô, điện thoại di động và các thiết bị điện tử

Địa điểm Khu công nghiệp Bá Thiện 2, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2017