Năm 2017: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Vĩnh Phúc

Khảo sát địa chất: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Vĩnh Phúc

địa điểm: Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2017