Năm 2017: Trung tâm chăm sóc xe hơi

Khoan khảo sát địa chất: Trung tâm chăm sóc xe hơi

Địa điểm Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2017